Formació

Per Joan Grimau Construccions SL és de vital importància la correcta formació dels seus treballadors, i per això s’opta per una formació continuada en diferents àmbits del sector.

Els treballadors especialitzats de l’empresa han realitzat diferents cursos de prevenció de riscs laborals de formació general i d’altres de més específics, com el muntatge de bastidesinterpretació de plànols, entre d’altres que estan previstos realitzar properament.

L’empresa treballa sempre per aconseguir un bon rendiment dels seus treballadors, dins de la seguretat que exigeix l’obra. Per aquest motiu estem fent diferents cursos de formació, en els quals s’amplien els coneixements, es practiquen les noves tecnologies i es treballen la seguretat i la salut en les obres, segons marca la normativa actual.